pin ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 27
telephone +374 60 52 22 25

Բաժնետերեր և ներդրողներ

«Սմարթ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ 100% բաժնետոմսերի սեփականատեր է հանդիսանում «Հայասա Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ-ն, որը հանդես է գալիս «ԱՊՐԻԿՈ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի ակտիվների հաշվին և նրա անունից։

Հայտարարություն տեղեկությունների տրամադրման վերաբերյալ


«Սմարթ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն Բանկերի և բանկային գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու ընկերության վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:
Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մաuնակից իրավունք ունի ստանալու Բանկերի և բանկային գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: Օրենքը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում:

Վերը նշված տեղեկությունները Ընկերությունը տրամադրում է ԱՆՎՃԱՐ` մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում (փոստային եղանակով տրամադրելու դեպքում` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում): Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` Ընկերության գրասենյակում, էլեկտրոնային հասցեով` [email protected], կամ փոստով` ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 27, թիվ 55 ոչ բնակելի տարածք հասցեով:

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏