Apply online

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF ONLINE APPLICATION

DEAR VISITOR

You have the opportunity to apply online to "Smart Credit" UCO LLC to get preliminary approval of loan. To apply, you need to click on the "Get loan" button on the appropriate loan type page, then fill in your personal information and attach your identity documents.

We would like to inform you, that during the process of preliminary approval of the requested loan "Smart Credit" UCO LLC applies to “ACRA Credit Reporting” CJSC in order to get information about your past and current liabilities towards financial organizations.

 

WARNING

1․ Each user has the right to make an online inquiry solely for himself, only with their personal data and with their identification documents,

2․ It is FORBIDDEN to inquire about other people, with or without their knowledge,

3․ By submitting this application, you confirm that you are aware of the liability provisioned in the Criminal Code of the Republic of Armenia for using other persons' personal documents without their consent.

4. By ticking the box when filling in the application, and pressing the "Send Request" button, you confirm that you are aware of and agree to these terms and conditions, as well as you acknowledge that it is equal to signing the ACRA Agreement in writing.

 

CONSENT

By submitting the online application, you agree that "Smart Credit" UCO LLC can use the information provided by you for the purpose of providing services.

 

If you have any questions about completing the application, you can write to us via Facebook Messenger or you can call on this telephone number: 060 522 225.

Էջը թարմացվել է՝ 17.02.2020

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏